Andullation

Nu kan vi hjälpa dig som har kronisk värk, diskbråck, ryggskott, fibromyalgi, reumatisk värk eller om du vill ha hjälp med att få igång lymfsystemet, få bättre sömn mm.

Vad är andullation?

Tekniken

Andullationsmassagen är en massageterapi som hör till kategorin “biofysikaliska” behandlingar. Med denna specifika och unika teknik appliceras orienterade och lågfrekventa vibrationer, samtidigt som deras amplitud och frekvens är stokastiskt modulerade. Det infraröda ljuset ger en djup värme, vilket ökar effekten av vibrationerna. När vibrationerna tränger in i huden stimuleras specifika sensoriska celler som känselkropparna Pacini och Meissner. Vibrationer och djupverkande infravärme ger även en stimulans som utvidgar blodkärlen och ger bättre blodcirkulation i respektive vävnad. Effekten är en avslappnad och skön värmekänsla.

Andullation riktas inte mot ett specifikt organ eller organsystem, utan påverkar de väsentliga kroppsfunktionerna positivt. Det finns 5 grundläggande verkningsprinciper där andullation kan ha en positiv inverkan på vår kropp.

Ökad energi i cellen

För att fungera behöver våra celler energi, som tillhandahålls av ATP (adenosintrifosfat) molekylen. Vid energibrist, dör cellen. Om cellen har tillräckligt med energi är den normalt sett frisk, vilket också återspeglas i de enskilda organen. Dessutom är väl fungerande organ en nödvändig förutsättning för människan att hålla sig frisk och vid god hälsa.

Andullationen genererar elektriska mikroströmmar genom mekanisk vibration, som tränger in i våra celler och stimulerar produktionen av ATP. För detta underlättar infraröd djupvärme penetrationen av de mekaniska vibrationerna i vår kropp. Denna process säkerställer att mängden energi i våra celler ökar, vilket i sin tur har en positiv effekt på våra organ och därmed på vår hälsa.

Överlagring av smärtsignaler

Andullationen möjliggör neurofysiologisk och hormonell överlagring av smärtsignaler. I första led utlöses positiva signaler i vår kropp, vilket förtränger smärtans negativa signaler. På grund av denna överlagring får vår hjärna mer och mer positiva signaler som lindrar smärtan. I andra led säkerställer andullationen en regelbunden frisättning av endorfiner. Endorfiner är även kända som ”kroppens egna smärtstillande medel”.

Stimulans av blodcirkulationen

Många besvär är relaterade till dålig blodcirkulation. Vårt blod försörjer vår kropp med näringsämnen. Med dålig blodcirkulation är denna process störd och vi blir trötta och sjuka. Här visar sig även skillnader i blodflödet mellan friskt och sjukt blod. Blodkroppar av sjukt blod klibbar ihop och skrumpnar. Därmed förlorar cellerna sin vitalitet och transporterar allt färre näringsämnen. Andullationen sätter blodet i rörelse och löser blodkropparna från varandra. Således blir blodet mer lättflytande och näringsämnen transporteras återigen i större mängder. Och vi känner oss friskare och mera vitala.

Avslappning

Fysisk avslappning:
Ansträngande aktiviteter leder till muskelspänningar i vår kropp. Detta har till följd att musklerna inte tillförs tillräckligt med näringsämnen. Andullationen hjälper att utvidga blodkärlen och förbättra musklernas blodcirkulation. Näringsämnen tas upp igen och spänningstillstånd löses upp.

Mental avslappning:
Långvarig stress har en negativ effekt på det vegetativa nervsystemet, som innefattar en stimulerande del (sympatisk) och en lugnande del (parasympatisk). I en stresssituation är den sympatiska nivån högre än nödvändigt. Andullation återställer balansen genom att generera positiva signaler med mekaniska vibrationer, som motverkar de negativa sympatiska signalerna. Den infraröda värmen gör att vibrationerna når djupare in i vävnaden. Stressnivån minskar.

Lymfflödet

Lymfan är inte enbart en beståndsdel av vårt immunsystem, utan den bidrar väsentligt till bortforsling av slaggprodukter ur kroppen. Lymfsystemet är, förutom blodcirkulationen, det viktigaste transportsystemet i människokroppen och är specialiserat på att transportera näringsämnen och avfallsmaterial, och framför allt avyttra patogena ämnen, som bakterier och främmande kroppar. Regelbunden stimulering främjar ett stabilt immunsystem och en väl fungerande ämnesomsättning (metabolism). Andullation stimulerar flödet av lymfvätska och får det att röra sig. Därmed riktas Andullationen inte mot ett specifikt organ eller organsystem, utan påverkar de väsentliga kroppsfunktionerna positivt. Det lägger grunden för att bevara och återskapa god hälsa.

Andra besvär som kan lindras

Behandlingar

30 min behandling

320 kr

5-kort på 30 min behandlingar

1300 kr

Pristillägg per behandling efter kl 17

50 kr

Betala gärna din behandling med

Välkommen

att kontakta mig.